protecció de dades

ESPECIAL: REFORMA NORMATIVA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

 

EL NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES I LES SEVES PRINCIPALS NOVETATS

 

Introducció a la reforma que incorpora el Reglament General de Protecció de Dades

 

El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) va entrar en vigor al 25 de maig de 2016, no obstant això, no serà fins al 25 maig de 2018, quan aquest comenci a ser aplicable. Aquest marge temporal de dos anys, entre l’entrada en vigor i l’aplicació de la nova norma, té com a objectiu permetre als responsables i encarregats de tractament, disposar del temps necessari per preparar i adoptar les mesures indispensables i requerides per complir amb les previsions del RGPD. Així doncs, el termini de preparació i incorporació de la normativa finalitzarà el 25 de maig de 2018.

 

S’ha de tenir en compte, a més, que a diferència de com pasava fins ara amb la Directiva 95/46, el RGPD és una norma directament aplicable, és a dir, que no requereix de normes internes de transposició, ni tampoc, en la majoria de casos, de normes de desenvolupament o aplicació. En aquest sentit, la norma de referència en matèria de protecció de dades, a partir de maig de 2018, serà, directament, el RGPD. Tot això, sense perjudici de concrecions legals futures.  

 

Quines són les principals novetats?

 

El RGPD, en alguns aspectes com per exemple, els principis, conceptes i drets dels interessats, s’ha mantingut pràcticament idèntic, prologant doncs la normativa actual. No obstant això, en altres qüestions, com és el de les obligacions dels responsables i encarregats de tractament, el Reglament incorpora novetats considerables a tenir en compte i ampliar en l’esmentat termini.

 

Dos dels elements que constitueixen les principals novetats incorporades en el RGPD són:

 

  • El principi de responsabilitat proactiva: a grans trets, aquest principi implica que les organitzacions analitzin quines dades tracten, amb quines finalitats ho fan i quin tipus d’operacions de tractament duen a terme.

 

  •   L’enfocament de risc: per complir amb aquest enfocament, és indispensable adoptar unes mesures que tinguin en compte, en tot cas, la naturalesa, l’àmbit, el context i les finalitats del tractament així com el risc per als drets i llibertats de les persones.

 

Quines responsabilitats implica el no tenir correctament implementades les mesures de que preveu la normativa en matèria de protección de dades?

 

Les conseqüències de no complir amb la normativa de protecció de dades, son diverses i les seves infraccions i sancions es graduen depenent de si són lleus, greus o molt greus. Així doncs entre altres moltes i greu conseqüències, podem destacar la imposició de multes d’entre 900 i 600.000€ pels infractors.

LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES EN L’ÀMBIT DE LA PROPIETAT HORITZONTAL

Com funciona la protección de dades en l’ambit de la propietat horitzontal (Comunitats de propietaris)?

 

Algunes de les novetats que incorpora el nou Reglament afectaran també als tractaments realitzats en l’àmbit de les comunitats de propietaris. La protecció de dades en aquest àmbit, no pot passar desapercebuda, doncs els Administradors de Finques, tenen l’obligació d’exercir com a gestors materials dels tractaments que duen a terme dins de la prestació dels seus serveis a les comunitats, i com a assessors d’aquestes últimes en tot el relacionat amb la protecció de les dades personals afectats.

 

El nostre despatx té entre les seves especialitats la gestió de assumptes legals de protecció a les comunitat de propietaris. Així doncs, dintre de l’àmbit que oferim d’assessorament en matèria de protecció de dades oferim la possibilitat de assessorar i gestionar el correcte seguiment i implementació de la normativa de protecció de dades en el sector de la propietat horitzontal.

Contacti'ns per més informació

15 + 9 =

LES OBLIGACIONS DE LES COMUNITATS DE PROPIETARIS EN MATÈRIA DE SEGURETAT EN ELS TRACTAMENTS DE DADES PERSONALS

Respecte a les mesures de seguretat aplicables en el tractament de dades personals per part de les comunitats de propietaris, no existeixen singularitats ni tampoc normes específiques sobre aquest...
Llegir més

LES OBLIGACIONS DELS ADMINISTRADORS DE FINQUES EN L’ÀMBIT DEL TRACTAMENT DE DADES

Si bé les principals obligacions de les comunitats de propietaris, en matèria de protecció de dades, recauen sobre el responsable del fitxer, la figura de l'administrador de finques és...
Llegir més

LA FIGURA DE L’ADMINISTRADOR DE FINQUES COM A ENCARREGAT DEL TRACTAMENT DE DADES

Els administradors de finques quan presten els seus serveis a les comunitats de propietaris tracten nombroses dades de caràcter personal, doncs les requereixen per poder gestionar els assumptes de...
Llegir més