Petició del certificat de matrimoni

24,20

Petició del certificat de matrimoni al Registre Civil

Dades del sol.licitant

Domicili del sol.licitant

Dades registrals del matrimoni

Dades de la persona per a la qual se sol·licita la certificació

Detalls del cònjuge

Política de privacitat

Fes clic aquí per llegir la política de privacitat

Condicions contractuals

Feu clic a aquí per llegir els termes i condicions