Un cop vostè ha escollit l’immoble que desitja comprar, és moment de plantejar-se ¿Què he de considerar a l’hora de procedir a la compra un immoble de forma segura?

 Seguidament li oferim algunes pautes que li poden ser d’utilitat:


• Consulti la descripció de l’immoble en el Registre de la Propietat, la seva titularitat i les càrregues o gravàmens.


• La capacitat del venedor i forma d’acreditar-la. El mateix per al comprador.


• Comproveu la descripció cadastral.


• Informi’s sobre les càrregues de l’immoble (fins i tot aquelles que no constin encara en el registre de la propietat per qualsevol motiu). Alguns exemples serien l’Impost de Béns Immobles, comunitat de veïns, etc.


• Informi’s sobre altres detalls legals, com ara si l’immoble ha de disposar d’ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis) o si, si fos el cas, si la finca està catalogada.


• Informi’s sobre la finca disposa de Certificat Energètic, Cèdula d’habitabilitat i Primera Ocupació.


• Consulteu la situació actual urbanística de l’immoble, així com de si hi ha alguna afecció urbanística. Pot ser convenient i interessant saber també els plans de desenvolupament urbanístic de la zona.


• En cas de necessitar-ho, informi’s prèviament sobre el finançament a obtenir per efectuar la compra, així com de si vostè compleix amb els requisits per obtenir-la.


• Informi’s sobre els serveis de l’immoble (aigua, llum, gas, comunicacions …)


• Informi’s  sobre altra normativa i qüestions que puguin ser d’aplicació (Llei de costes, etc.)

Quines fases hi ha en el procés de compravenda?


Tradicionalment s’efectua el contracte d’arres de forma privada entre les parts, i s’abona el 10% del preu i després d’això s’efectua la signatura a la notaria en la data que es fixi.


Actualment, es pot seguir aquest procés, encara que també hi ha casos en què, o bé, s’efectuen tres tràmits: reserva, contracte d’arres i signatura davant notari; o supòsits en què s’efectua la venda directa davant notari sense els previs tràmits. Posteriorment a la signatura del notari, es procedeix a la liquidació d’impostos i inscripció en el registre de la propietat.


Cadascuna d’aquestes fases o tràmits té les seves particularitats i precisions jurídiques a considerar i valorar.


Per tot això, és recomanable acudir a un professional en la matèria. Els nostres serveis jurídics estan disponibles en castellà, català, anglès i francès.