e-Porcel

El nostre despatx evoluciona amb els nous temps i necessitats. Per aquest motiu, des de e-PORCEL trovarà nous serveis per a tenir el seu despatx d’avocats on-line.

Reunions amb el nostre equip jurídic des de qualsevol lloc del món.

Reunions presencials amb el nostre equip jurídic.

Petició de certificats al Registre Civil           

Servei de petició de nota al registre de la propietat

Servei de traduccions jurades

Divorci, separació, guarda i custodia o extinció de parella estable judicial

Assistència jurídica en la reclamación de clàusules abusives a prèstecs hipotecaris

Documents, formularis i models

Guies i e-books juridics

e-PORCEL està en procès d’ampliació. Els serveis que ara mateix hi surten són els disponibles, si bé els anirem ampliant progressivament, pel que recomenem que visitin periodicament la nostra web per conèixer les novetats i nou serveis.

You have Successfully Subscribed!