CONSENTIMENT EXPRÉS PER Al TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

  Adreça:

  Porcel Advocats S.L.P. - NIF: B72841323

  Carrer Hortal de'n Pou, núm. 56-58 Esc. 2 Baixos, Palafrugell

  17200 - Girona

  Tel: 972963413 Fax: 972936792

  www.porcel.legal

  Li comuniquem que les dades que vostè ens faciliti quedaran incorporats al Registre intern d'activitats de tractaments, titularitat del Responsabile adalt indicat, amb la finalitat de poder-li prestar els nostres serveis, axí com per a mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'Empresa i els seus serveis i butlletins informatius, sempre que consenteixi expressament aquest segon extrem marcant la següent casella:

  QUE CONSENT EXPRESSAMENT, amb la signatura del present document, el tractament de les seves dades de caràcter personal per als fins indicats, inclosa les dades especialment protegides que pugui tractar el DESPATX, així com que aquest pugui comunicar els mateixos, en els escrits i en els documents annexos a aquests, als Jutjats i Tribunals o, en el seu cas, Administracions Públiques, per al compliment de l'encàrrec encomanat, així com a advocats i procuradors, perits i altres professionals que hagin d'intervenir o sigui convenient que intervinguin. Les seves dades es conservessin mentre es mantingui la relació contractual i durant els terminis legalment previstos. No es contempla la realització de transferències Internacionals de dades a tercers països, ni la existència de decisions automatitzades o elaboració de perfils.

  Així mateix, li informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació de tractament, bloqueig, portabilitat o oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a la següent direcció: lopd@porcel.legal adjuntant així mateix, còpia de DNI i/o passaport.

  Accepto