QÜESTIONS PRÈVIES.

Amb la finalitat de donar compliment al que s’estableix per la Llei 34/2002 de LSSI s’informa que el responsable d’aquesta web és Yolanda Porcel Martínez, Advocada 2976 ICAG, DNI 40535893A, amb domicili al c / Hortal d’en Pou 54- 58 Escala 2 Baixos de 17200 Palafrugell, tel 972.96.34.13 i mail info@porcel.legal. La navegació per aquest lloc web implicarà en tot cas, l’acceptació total i incondicional de les condicions d’ús i navegació. En la redacció i elaboració d’aquesta web es respecten totalment les normes de deontologia professional, tant de l’Estatut General de l’Advocacia com la Normativa de l’Advocacia Catalana.

CONDICIONS DE NAVEGACIÓ I ÚS DE LA WEB.

1. Finalitat de la pàgina web.

La pàgina web té per objectiu donar a conèixer els serveis que s’ofereixen al despatx professional de Yolanda Porcel Martinez, d’ara endavant el responsable.

2. Ús de la pàgina web.

2.1. Aspectes generals sobre l’ús de la pàgina web. Condició de «USUARI». Serà «USUARI» tot aquell que accedeixi a la pàgina web.

L’ús d’aquesta pàgina web suposa en tot cas l’acceptació plena i incondicional de totes les condicions generals que recull aquestes clàusules, per la qual cosa l’usuari serà l’únic responsable de conèixer-les amb caràcter previ a la navegació pel lloc. Per això, recomanem a l’usuari que les llegeixi amb atenció abans d’iniciar la navegació.

3.2. Ús de continguts. La informació i material que pugui contenir la pàgina web tenen caràcter merament informatiu, i en cap cas poden equivaler o substituir l’assessorament legal. S’adverteix als usuaris que els continguts i informació de la web seran vigents a data de publicació, per la qual poden no estar actualitzades en el moment de visita de l’usuari.

En cap cas s’entendrà que hi hagi una relació entre el responsable i l’usuari per la simple navegació pel lloc web.

Perquè hi hagi efectivament una relació, cal que l’usuari hagi contractat de manera expressa un servei i hagi procedit al seu pagament, de conformitat amb el que estableixen les condicions de contractació.

Així mateix, el responsable es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar continguts i informacions del lloc web així com de poder limitar o no permetre l’accés, tot això sense previ avís. Per això, i donat el caràcter merament informatiu, el responsable tampoc es responsabilitzarà de possibles danys o prejudici que es poguessin derivar d’errors a la web. El responsable quedarà també exempt de responsabilitat per danys o perjudicis que es causessin per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, fallades en el sistema operatiu o qualsevol altra circumstància que poguessin tenir lloc per causes alienes al lloc web.

  1. Propietat Industrial i intel·lectual.

De conformitat amb la Llei 17/2001 de 17 de desembre, de Marques, i altra normativa concordant, queden reservats tots els drets de propietat industrial i intel·lectual que apareixen en aquest lloc web, tal com imatges, logos, i textos, així com altres que es poguessin introduir. Tots ells, són titularitat del responsable qui es reserva l’ús i explotació dels mateixos de manera exclusiva i excloent. Per això, queda expressament prohibit l’ús, transmissió, distribució, reproducció i explotació dels mateixos per terceres persones — siguin o no usuàries del lloc web.

  1. Introducció de Links, Enllaços, Hiperenllaços o Hipervincles.

La introducció de qualsevol link, enllaç, hiperenllaç o hipervincle per part d’un tercer a aquesta pàgina, no implicarà, en cap moment, la preexistència d’una relació de cap tipus entre la persona que ho estableixi i el lloc web. Quedant el responsable en tot cas exempt de responsabilitat per les conseqüències que es poguessin derivar d’aquesta acció.

  1. Normativa sobre privacitat per la protecció de dades de caràcter personal.

6.1. Normativa aplicable als usuaris.

6.1.1. Recollida de dades.

El responsable informa que pel simple fet de navegar per la web no s’obtenen dades personals de l’usuari.

En tot cas, i donant compliment al que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el responsable disposa dels fitxers corresponents degudament inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per això, totes les dades que es recullin, quedaran incorporades al fitxer corresponent del que es responsabilitza el responsable del lloc web.

El despatx de Yolanda Porcel Martinez disposa, així permís d’un perfil social a Facebook i Twitter, amb únics fins informatius. En cap cas s’extrauran dades personals d’aquests comptes socials sense comptar amb el previ consentiment o sol·licitud del titular dels mateixos.

Tota persona que hagi comunicat les seves dades per qualsevol mitjà té dret a accedir, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se als mateixos mitjançant comunicació escrita i signada per l’interessat a l’adreça anteriorment indicada, facilitant totes les seves dades (nom, adreça i fotocòpia de DNI) mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@porcel.legal

En tot cas, el responsable es compromet a tractar sempre i en tot cas les seves dades amb la màxima confidencialitat així com a no fer ús de les referides dades per a més fins que els estrictament derivats del treball professional.

Per la seva banda, l’usuari, es compromet a mantenir les seves dades actualitzades i serà l’únic responsable de les conseqüències (danys i perjudicis) que la manca d’actualització pogués comportar. Serà per tant, també responsable de la manca d’inexactitud i veracitat de les dades que hagi proporcionat al responsable.

  1. Ús de cookies.

De conformitat amb el Reial decret llei 13/2012 de 30 de març, informem que la pàgina web https://www.porcel.legal utilitza Google Analytics (servei ofert per Google Inc.) per poder analitzar la informació relativa al tipus de visites que el web rep i posteriorment realitza informes d’avaluació. Per poder realitzar aquesta anàlisi, és indispensable que Google Analytics instal una sèrie de cookies al seu ordinador destinades únicament a registrar i avaluar aquesta informació.

Aquesta informació quedarà registrada en els servidors propietat de Google Inc, situats als EUA si bé, aquesta entitat es compromet a no divulgar-les.

En tot cas, l’usuari pot adequar la seva navegació a través del pop-up previst al marge horitzontal per tal d’establir i garantir la seva privacitat durant la navegació.

Galetes d’analítica: Cada vegada que un usuari visita una web o servei, una eina d’un proveïdor extern (Google Analytics, comScore i similars) genera una galeta analítica en el dispositiu de l’usuari. Aquesta galeta que només es genera en la visita, servirà en properes visites als serveis de Bufet Online per identificar de forma anònima al visitant. Els objectius principals que es persegueixen són:

Permetre la identificació anònima dels usuaris navegants a través de la «Cookie» (identifica navegadors i dispositius, no persones) i per tant la comptabilització aproximada del nombre de visitants i la seva tendència en el temps.

Identificar de forma anònima els continguts més visitats i per tant més atractius per als usuaris Saber si l’usuari que està accedint és nou o repeteix visita.

Com desactivar les galetes al navegador La majoria de navegadors actualment permeten a l’usuari configurar si desitgen acceptar cookies i quines d’elles. Aquests paràmetres normalment es troben a les ‘opcions’ o ‘Preferències’ del menú del seu navegador. Aquestes són les instruccions per configurar les galetes en els principals navegadors:

Chrome: Configuració -> Mostra opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut. Per a més informació, podeu consultar el suport de Google o l’Ajuda del navegador.

Firefox: Eines -> Opcions -> Privadesa -> Històric -> Configuració Personalitzada. Per a més informació, podeu consultar el suport de Mozilla o l’Ajuda del navegador.

Internet Explorer: Eines -> Opcions d’Internet -> Privacitat -> Configuració. Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l’Ajuda del navegador.

Safari: Preferències -> Seguretat. Per a més informació, podeu consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador.

  1. Jurisdicció i legislació aplicable.

Les presents Condicions Generals d’Ús es regeixen per la llei espanyola. Qualsevol discrepància, reclamació o controvèrsia que pugui sorgir sobre interpretació, compliment o incompliment i / o aplicació de les presents condicions, haurà que expressament sotmesa a la jurisdicció dels tribunals de Girona.