Situada a la preciosa comarca del Baix Empordà, la Bisbal d’Empordà és un poble català pintoresc que s’ha guanyat un lloc especial en la història de la ceràmica, amb una tradició ceramista que es remunta a segles enrere, i que s’ha mantingut al llarg de les generacions.

La ceràmica ha estat una de les principals activitats econòmiques de la Bisbal d’Empordà des del segle XVIII, tot i que se’n té constància documentada des de molt abans. 

La tradició ceramista de la Bisbal d’Empordà

Al llarg de la història, la ceràmica de la Bisbal ha experimentat canvis significatius, coincidint amb la creixent demanda dels seus productes. Durant el segle XIX, va viure una edat d’or, amb una expansió de la seva producció que va arribar més enllà de Catalunya.

Al llarg del segle XX, els canvis culturals i l’aparició de nous materials van desafiar la continuïtat de la tradició ceramista. No obstant això, el creixement del turisme a la zona a partir de la dècada de 1950 va permetre a alguns artesans redirigir la seva producció cap a objectes decoratius.

La Bisbal d’Empordà

Avui dia, la Bisbal es destaca com un centre diversificat de producció ceràmica, que inclou ceràmica aplicada a la construcció i decorativa. La ceràmica és l’ànima de la ciutat, i la seva preservació es fomenta a través d’institucions com l’Escola de Ceràmica o el Museu Terracota.

La Bisbal d’Empordà

La Bisbal d’Empordà és un tresor de la tradició ceramista catalana, un lloc on l’argila es converteix en art i on el passat es fon amb el present per mantenir viva una herència valuosa. Des de Porcel Advocats us animem a visitar aquest poble, que es troba a pocs quilòmetres de la Costa Brava